Liên Hệ

Bạn đang muốn liên lạc Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia?

Email: contact@vietnamembassy-malaysia.org

Truy cập trang web của chúng tôi tại vietnamembassy-malaysia.org